Sitio web de Cóidate Cóidame

Cóidate Cóidame

Material informativo sobre os coidados dos recén nacidos

Levamos a cabo o redeseño do material de benvida que a Consellería de Sanidade entrega aos pais dos recén nacidos. Unha das melloras desta renovación foi adaptar o contido para incorporalo nun sitio web que complementa ás aplicacións impresas. O material de «Cóidate Cóidame» facilita un correcto seguimento da saúde dos pequenos e pequenas.

Aplicacións de información e seguimento [Ver máis]
Packaging para material de benvida [Ver máis]

Ver a edición anterior
Consellería de Sanidade, 2014