Detalle da tarxeta de Enfo (uqui)
Aplicacións de Enfo (uqui)
Aplicacións do logotipo de Enfo (uqui)

Papelería Enfo

European Network of Folk Orchestras

A identidade corporativa de Enfo desenvólvese co apoio da tipografía Good, de Lukasz Dziedzic, e coa sobriedade do branco e negro que só se rompe ante a pregunta “de que cor é a música?”, contestada coa referencia gráfica dos espectogramas de son, a partir do que conseguimos unha gama de cores para as aplicacións vinculadas ao merchandising, ás chapas, camisetas, etc…

European Network of Folk Orchestras, 2011